องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี: www.makya.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 114 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา เป็นพนักงานจ้าง อบต.หมากหญ้า [ 21 ก.ย. 2563 ]24
2 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา เป็นพนักงานจ้าง อบต.หมากหญ้า [ 21 ก.ย. 2563 ]19
3 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 31 ส.ค. 2563 ]57
4 ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 30 มิ.ย. 2563 ]27
5 ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ต่อ) [ 30 มิ.ย. 2563 ]23
6 ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของทีดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ต่อ) [ 30 มิ.ย. 2563 ]24
7 ประกาศ เรื่อง กำหนดการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป [ 26 มิ.ย. 2563 ]23
8 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 25 มิ.ย. 2563 ]29
9 ประกาศ การควบคุมภายใน ปี พ.ศ.2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]29
10 ประกาศ อบต.หมากหญ้า เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการของ อบต.หมากหญ้า [ 29 เม.ย. 2563 ]45
11 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 28 เม.ย. 2563 ]42
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 21 เม.ย. 2563 ]48
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปี2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]45
14 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า [ 30 ม.ค. 2563 ]49
15 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี [ 27 ม.ค. 2563 ]41
16 ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี [ 27 ม.ค. 2563 ]51
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 18 พ.ย. 2562 ]74
18 ประกาศมาตรการควบคุมภายใน 2563 [ 13 พ.ย. 2562 ]67
19 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 2563 [ 13 พ.ย. 2562 ]58
20 จดหมายข่าว เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 31 ต.ค. 2562 ]62
 
หน้า 1|2|3|4|5|6