องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้้้้้้้้้้้้้้้้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]0
2 จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]0
3 จดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 15 ก.ย. 2566 ]8
4 จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 [ 10 ส.ค. 2566 ]19
5 กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี [ 26 ก.ค. 2566 ]11
6 จดหมายข่าวประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]9
7 ประกาศสำนักที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองวัวซอ เรื่องเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี [ 20 มิ.ย. 2566 ]7
8 ผลการดำเนินงานโครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ระหว่างวันที่ 13-26 ธันวาคม พ.ศ.2565 [ 9 มิ.ย. 2566 ]22
9 ตารางออกให้บริการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]12
10 จดหมายข่าว พฤษภาคม 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]16
11 จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]15
12 ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑/๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 3 เม.ย. 2566 ]14
13 จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]14
14 ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 3 เม.ย. 2566 ]25
15 ประชาสัมพันธ์ รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง [ 24 มี.ค. 2566 ]26
16 ประกาศ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]14
17 ประกาศ เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด [ 20 มี.ค. 2566 ]14
18 จดหมายข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]18
19 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]22
20 ประชาสัมพันธ์ มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]13
 
หน้า 1|2