ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงผิวทางโดยการลงวัสดุหินคลุก ถนนสายผาสิงห์2 หมู่ที่ 2 บ้านโคกสว่าง ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง