ชื่อเรื่อง: อินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2564ผ่านผู้มีชื่อเสียง จำนวน 7 ท่าน
ชื่อไฟล์: b4sV8UTFri13058.jpg