องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษา กองช่าง งานนิติการ งานเกษตร ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้พิการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ผู้โพส : jannis19