call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หมากหญ้า
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360 โทรศัพท์ : 042285146 โทรสาร : 042285146

ส่งคำขอสนับสนุนน้ำอุปโภค/บริโภค
ขอรับสนับสนุนน้ำ
อุปโภค/บริโภค
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
folder งานนโยบายและแผน

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 116
camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ได้ประกาศรับสมุัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้าและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 [18 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : jannis19
วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. อบต.หมากหญ้า จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 [28 กันยายน 2564]
ผู้โพส : jannis19
อบต.หมากหญ้า มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวโควิด 19 [15 กันยายน 2564]
ผู้โพส : jannis19
กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ มอบผ้าออมสำเร็จรูป ข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับชาวบ้าน หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 7 [27 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : jannis19
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 [27 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : jannis19
กองช่าง อบต.หมากหญ้า ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ในเขตพื้นที่ตำบลหมากหญ้า [20 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : jannis19
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ส่งมอบน้ำดื่มเพื่ออุปโภคบริโภคให้แก่ผู้กักตัวโควิด 19 [13 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : jannis19
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 11 เดือนสิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม ณ แสงตะวัน องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า [11 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : jannis19
อบต.หมากหญ้า มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคให้แก่ผู้กักตัวโควิด 19 ณ วัดศรีหมากหญ้า [7 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : jannis19
อบต.หมากหญ้ามอบอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับป้องกันและเฝ้าระวังควบคุมโรคโควิด 19 ให้แก่ อสม. [6 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : jannis19
1 - 10 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง