call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หมากหญ้า
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360 โทรศัพท์ : 042285146 โทรสาร : 042285146

ส่งคำขอสนับสนุนน้ำอุปโภค/บริโภค
ขอรับสนับสนุนน้ำ
อุปโภค/บริโภค
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
folder งานนโยบายและแผน

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 89
folder งานพัฒนารายได้
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลของกรมที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 33 |
ชื่อเรื่อง: คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลของกรมที่ดิน    ชื่อไฟล์: 7aCzSbATue100616.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 31 |
ชื่อเรื่อง: คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์    ชื่อไฟล์: qtF4d0PTue101142.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 31 |
ชื่อเรื่อง: คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย    ชื่อไฟล์: 1wf6zD1Tue103638.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เป็นผู้มีหน้าที่รับเงิน และลงนามในใบเสร็จรับเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 37 |
ชื่อเรื่อง: คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เป็นผู้มีหน้าที่รับเงิน และลงนามในใบเสร็จรับเงิน    ชื่อไฟล์: WFuoOw0Tue103751.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานจัดเก็บภาษี ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 123 |
ชื่อเรื่อง: คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานจัดเก็บภาษี ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564    ชื่อไฟล์: D5ORFmiTue103914.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
1 - 5 (ทั้งหมด 41 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง