องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
folder งานการเงินและบัญชี
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่าย เดือน เมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่าย เดือน มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่าย เดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่าย เดือน มกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่าย เดือน ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่าย เดือน พฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่าย เดือน ตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่าย เดือน กันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน เมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file รายงานรายรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file รายงานรายรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 104
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1