องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาตำบล อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file ประกาศชื่อและบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบงานภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศเรื่องกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file ปะกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนัก กอง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต.
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการ สำนัก กอง
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2564 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 153
photo อินโฟกราฟิกการ์ตูน วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2564
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 10
photo อินโฟกราฟิกข้อความประชาสัมพันธ์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2564
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 4
photo อินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2564ผ่านผู้มีชื่อเสียง จำนวน 7 ท่าน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file คำกล่าว พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี "เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก" ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้า เป็นรถบรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 224
insert_drive_file ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้า เป็นรถบรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 218
1 - 20 (ทั้งหมด 32 รายการ) 1 2