call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หมากหญ้า
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360 โทรศัพท์ : 042285146 โทรสาร : 042285146

ส่งคำขอสนับสนุนน้ำอุปโภค/บริโภค
ขอรับสนับสนุนน้ำ
อุปโภค/บริโภค
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
folder งานนโยบายและแผน

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 76
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file รายงานประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อจัดจ้าง-ไตรมาส4 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file รายงานประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อจัดจ้าง-ไตรมาส1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file รายงานประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อจัดจ้าง-ไตรมาส2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file รายงานประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อจัดจ้าง-ไตรมาส3 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file รายงานประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อจัดจ้าง-ไตรมาส4 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file รายงานประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อจัดจ้าง-ไตรมาส3 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file รายงานประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อจัดจ้าง-ไตรมาส2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file รายงานประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อจัดจ้าง-ไตรมาส1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2562 | โดย : Gongklung | เปิดอ่าน : 27 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง