call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หมากหญ้า
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360 โทรศัพท์ : 042285146 โทรสาร : 042285146

ส่งคำขอสนับสนุนน้ำอุปโภค/บริโภค
ขอรับสนับสนุนน้ำ
อุปโภค/บริโภค
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
folder งานนโยบายและแผน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 17
camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ครั้งแรก วันที่ 10 มกราคม 2565 [10 มกราคม 2565]
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้พิการที่มีสภาพที่อยู่อาศัยที่ไม่มั่นคงถาวรและปลอดภัย เพื่อประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี [7 มกราคม 2565]
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ คณะครูโรงเรียนบ้านผาสิงห์ ลงพื้นที่สำรวจเด็กที่มีฐานะยากจน เพื่อประสานขอรับเงินสงเคราะห์จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี จำนวน 10 ราย [27 ธันวาคม 2564]
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอหนองวัวซอ (ศปถ.อ.หนองวัวซอ) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 [21 ธันวาคม 2564]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาตำบล อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี grade
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : jannis19 | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file ประกาศชื่อและบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า poll
insert_drive_file ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
insert_drive_file ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า grade
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ร้องเรียน
ศูนย์ดำรงธรรม

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมฯ


ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ